Digitální knihovny hudebnin
Výběrová rešerše

Zpracovala Jana Pošvancová

1. DUGGAN, Mary Kay
California Sheet Music Project : 19th-Century California Sheet Music [online]. Berkeley : University of California Berkeley, Dept. of Music and School of Information Management and Systems, 2002- [cit. 2002-09-05].
URL: http://www.sims.berkeley.edu/~mkduggan/neh.html
    Digitální knihovna obsahuje 2000 notových záznamů publikovaných v Kalifornii mezi lety 1850 - 1900. Web obsahuje digitalizované hudebniny ve formátech JPEG, JPG. Kolekce digitalizovaných hudebnin je doplněna ukázkami digitálních zvukových souborů ve formátech MIDI a Real audio. Soubory digitálního videa jsou uloženy ve formátu Real video. Kromě možnosti prohlížení rejstříku nabízí možnost podrobného vyhledávání prostřednictvím formuláře. Nalezené záznamy jsou zobrazovány v rozlišení vhodném pro tisk. Knihovna obsahuje kromě notových záznamů také audio a video soubory.
2. Milton S. Eisenhower Library
The Lester S. Levy Sheet Music Collection [online]. Baltimore : Milton S. Eisenhower Library, c2002 [cit. 2002-09-05].
URL: http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/
    Digitální knihovna notových záznamů, která obsahuje 29 000 záznamů amerických skladeb vzniklých v období mezi lety 1780 - 1960. Její předností je zejména důkladné zdokumentování americké populární hudby 19. století, zvláště pak skladeb, které se zrodily ve válečných konfliktech od roku 1812 až po 1. světovou válku. Knihovna umožňuje využít prohlížení rejstříků. Vyhledávat je také možné zadáním dotazu prostřednictvím formuláře. Naskenované notové záznamy jsou uloženy a zobrazovány ve formátech gif a jpg.
3. Library of Congress. Music Division
Music for the Nation: American Sheet Music, 1870-1885 [online]. Washington : Library of Congres, c1999 [cit. 2002-09-06].
URL: http://memory.loc.gov/ammem/smhtml/smhome.html
    Specializovaná veřejně dostupná digitální knihovna shromažďuje a zpřístupňuje záznamy z oboru hudby - notové záznamy. Je součástí projektu "American Memory". Tento projekt je zaštítěn Kongresovou knihovnou ve Washingtonu. Vyhledávat lze ze 47 000 děl vzniklých v období mezi lety 1870 - 1885. Knihovna je tématicky zaměřena na lidovou hudbu. Jsou zde uloženy digitální záznamy skladeb pro piano i záznamy sakrální hudby. Lze najít skladby pro sólové nástroje, kapely i orchestry. Knihovna obsahuje také instruktážní materiály. Prostřednictvím formuláře umožňuje vyhledávání podle různých hledisek. Lze rovněž využít prohlížení rejstříků autorů, předmětových hesel a názvů. Zpřístupňuje bibliografické záznamy a umožňuje stažení notových záznamů ve formátu tiff.

Zpět do Digitální knihovny


© Jan Pošvancová, 2002
Zpracováno: 2002-09-05
Aktualizováno: 2002-10-22